Monthly Archives: October 2021

Kexbars

Kexbars – Göteborgs KexFormgivning av förpackning till Kexbars – ett teamprojekt tillsammans med designbyrån IW / Identity Works.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kexbars