Kexbars


Kexbars – Göteborgs Kex
Formgivning av förpackning till Kexbars – ett teamprojekt tillsammans med designbyrån IW / Identity Works.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.