HAVA Oil

HAVA Oil
Formgivning av förpackning till Hava Oils från Conscious Beauty Sweden. Oljorna kommer från Amazonas regnskog och Peru.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.